Trening umiejętności społecznych – co to jest?

psycholog

Trening umiejętności społecznych to pojęcie, którego definicja nie jest powszechnie znana. Dobrze byłoby jednak czegoś się na jego temat dowiedzieć. Może bowiem okazać się, że ta metoda będzie pomocna Tobie lub Twojemu dziecku. Warto zatem poznać wskazania do odbycia treningu umiejętności społecznych, a także dowiedzieć się, jak taki trening w ogóle przebiega. Wreszcie, przyda Ci się wiedza na temat tego, co możesz zyskać dzięki temu rodzajowi pracy nad sobą. 

Czym jest trening umiejętności społecznych?

Prawidłowo rozwinięte umiejętności społeczne są niezbędne do codziennego funkcjonowania, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Niektórzy jednak mają różnego rodzaju trudności ze skuteczną komunikacją z innymi. Wiele osób nie radzi sobie także z krytyką kierowaną pod swoim adresem. Jeśli czujesz, że któryś z wyżej wymienionych problemów dotyczy Ciebie lub bliskiej Tobie osoby, dobrze byłoby, gdybyś dowiedział się, co to jest trening umiejętności społecznych. Otóż jest to metoda terapeutyczna dedykowana zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Ma ona na celu naukę lepszego kontrolowania i rozumienia własnych emocji, a także emocji innych ludzi. Trening taki służy również nauce skutecznego komunikowania się z ludźmi. Dzięki temu, poprawie może ulec zarówno samopoczucie osoby biorącej w nim udział, jak i jej otoczenia. 

Jakie są wskazania do odbycia treningu umiejętności społecznych?

Możesz zastanawiać się nie tylko nad tym, co to trening umiejętności społecznych, ale również i nad tym, jakie są wskazania do jego odbycia. Jeżeli chodzi o dzieci, polecany jest on przede wszystkim najmłodszym z zespołem Aspergera, ale również z ADHD czy też z klasyczną nieśmiałością. Trening umiejętności społecznych posłuży również dorosłym borykającym się z niektórymi zaburzeniami osobowości. Mowa tu przede wszystkim o osobowości unikającej, a także o osobowości zależnej. Ta metoda terapeutyczna zalecana jest również w przypadku fobii społecznej. Może być pomocna także w depresji oraz w zaburzeniach o charakterze lękowym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, abyś skorzystał z treningu umiejętności społecznych, jeżeli nie przejawiasz wskazanych wyżej trudności. Może po prostu doskwiera Ci nieśmiałość lub niska odporność na krytykę? Okazuje się, że są to wystarczające powody do trenowania swoich umiejętności społecznych.

Jak przebiegają spotkania?

Powinieneś wiedzieć, ze spotkania w ramach treningu umiejętności społecznych organizowane są w grupie. W jej skład wchodzą osoby z podobnymi problemami jak Twój. Spotkania trwają zazwyczaj kilkadziesiąt minut i odbywają się cyklicznie. Nad prawidłowym przebiegiem toczących się podczas zajęć dyskusji czuwa terapeuta. Jego wiedza i doświadczenie pozwalają na wychwycenie wszelkich dysfunkcji, które przejawiają osoby uczestniczące w terapii. Co ciekawe, aby trening umiejętności społecznych przyniósł oczekiwane efekty, wystarcza zazwyczaj kilka lub kilkanaście spotkań. 

Co można zyskać dzięki treningowi umiejętności społecznych?

Jeżeli interesuje Cię trening umiejętności społecznych, co daje ta metoda? Bardzo prawdopodobne jest to, że zadajesz sobie właśnie to pytanie. Na szczęście efektów, na które możesz liczyć, jest całkiem sporo. Przede wszystkim, zmniejszeniu ulegnie Twoja nieśmiałość, jeśli się z taką borykasz. Jeżeli zaś Twój problem to agresja słowna, bardzo prawdopodobne jest to, że uda Ci się ją przekuć w asertywność. Ponadto, nauczysz się zdrowego sposobu komunikowania z innymi i nie będzie on dla Ciebie stresujący. Trening umiejętności społecznych pozwoli także na lepszą identyfikację własnych emocji oraz rozwinie empatię. Dzięki niemu uda się także rozwiązywać konflikty w sposób, który nie jest destrukcyjny. Wreszcie, trening umiejętności społecznych pozwala wypracować metody lepszego radzenia sobie z nadmiernym napięciem emocjonalnym. To bardzo ważne, gdyż chroniczny stres ma negatywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Upośledza on także codzienne funkcjonowanie w grupach społecznych.