Jak postępować w przypadku kolizji lub wypadku samochodowego?

kolizja samochodowa

Postępowanie w razie wypadku drogowego to jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać każdy kierowca samochodu. Takie sytuacje mogą przytrafić się każdemu z nas. Odpowiednie zachowanie w przypadku kolizji lub wypadku samochodowego pomoże uratować życie i zdrowie wszystkich pasażerów.

Kolizja a wypadek drogowy

Zanim przejdziemy do omawiania zasad postępowania w obu sytuacjach, musimy rozpocząć od rozróżnienia, czym są: wypadek drogowy i kolizja. Różnicę w najprostszych słowach można przedstawić na zasadzie skali zdarzenia.

Przyjmuje się, że kolizja samochodowa jest zdarzeniem znacznie mniej groźnym, w którym żaden z uczestników nie ponosi znaczącego uszczerbku na zdrowiu. O wypadku drogowym mówimy w momencie, kiedy co najmniej jeden z uczestników ucierpiał w zdarzeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu na okres co najmniej 7 dni.

Kolizja drogowa – postępowanie

Przy zajściu kolizji ważne jest zatrzymanie samochodów oraz oznakowanie miejsca w taki sposób, żeby uniknąć następnej kolizji. Dotyczy to także pozbierania szkła oraz innych pozostałości z poszkodowanych pojazdów. Następnym krokiem (kiedy wiemy już, że nikt nie ucierpiał), jest rozmowa z drugim kierowcą w celu dojścia do porozumienia. Jeżeli kierowcom uda się porozumieć, powinni oni przejść do spisania oświadczenia, które umożliwi ubieganie się o pieniądze z ubezpieczenia. Na oświadczeniu powinny znaleźć się następujące informacje: dane sprawcy kolizji na drodze, numer i kategoria prawa jazdy, nazwa wystawcy dokumentu, nazwa ubezpieczyciela, czas trwania ubezpieczenia, numer polisy, oraz wszystkie informacje dotyczące samego zajścia: miejsce, data okoliczności, dokładny opis zdarzenia oraz określenie winnego.

Wypadek drogowy – postępowanie

Postępowanie w przypadku wypadku drogowego może być nieco bardziej skomplikowane w zależności od skali zdarzenia. W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o swoje własne bezpieczeństwo: założyć kamizelkę odblaskową oraz wystawić trójkąt ostrzegawczy. Następnie sprawdzamy stan poszkodowanych i ewentualnie wzywamy karetkę pogotowia oraz policję.

Wypadek drogowy a kolizja – ubezpieczenie

Do otrzymania odszkodowania potrzebne będzie złożenie wymaganych dokumentów oraz przedstawienie dowodów zajścia. Musimy również podać zebrane wcześniej dane uczestników oraz spis poniesionych przez nas strat.