Jak załatwić formalności związane z pogrzebem?

2022-08-03 Autor dev543 Wyłączono
pogrzeb

Po śmierci bliskiej osoby chcemy przede wszystkim skupić się na przeżywaniu żałoby, jednakże musimy dopełnić wielu formalności. Przede wszystkim musimy zająć się organizacją ceremonii pogrzebowej — warto zatem wiedzieć, jak się za to zabrać.

Pierwsze czynności

Każdą śmierć należy w odpowiedni sposób udokumentować. Zajmuje się tym lekarz, który jest uprawniony do stwierdzenia zgonu oraz sporządzenia karty zgonu. Dokumenty te są niezbędne do podejmowania dalszych działań związanych m.in. z pogrzebem. Zakład pogrzebowy na podstawie przekazanej mu karty zgonu może przetransportować zmarłego do chłodni. 

Akt zgonu

Urzędowe potwierdzenie śmierci danej osoby stanowi właśnie akt zgonu. Śmierć danej osoby trzeba zgłosić do urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce śmierci, aby został sporządzony akt zgonu. Ten dokument wystawiany jest na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Uprawnionym do zgłoszenia śmierci w urzędzie cywilnym może być pracownik zakładu pogrzebowego, co znacząco ułatwia rodzinie dopełnienie wymaganych formalności. Pierwszy odpis aktu zgonu wydaje się osobom uprawnionym bezpłatnie.

Organizacja ceremonii pogrzebowej

Skrócony odpis aktu zgonu stanowi podstawowy dokument, dzięki któremu wybrany zakład pogrzebowy może rozpocząć czynności zmierzające do organizacji pochówku zmarłego. Zakład może od nas wymagać również innych dokumentów, które potwierdzą tożsamość zmarłego oraz osoby organizującej pogrzeb. W niektórych przypadkach pobiera się np. zaświadczenie o zatrudnieniu zmarłego lub ostatni odcinek renty albo emerytury. Pracownicy zakładu pogrzebowego każdorazowo jasno wskażą wymagane dokumenty, a także udzielą informacji, jak je zdobyć.

Pogrzeby w Szczecinie organizowane są przez różne zakłady pogrzebowe i każdy z nich posiada inną ofertę. Dopełnienie podstawowych formalności nie wystarczy do zakończenia procesu organizacji pogrzebu. Należy dodatkowo sprecyzować wszelkie detale, które dotyczą formy i terminu pogrzebu, a także elementów dekoracyjnych. Pracownicy zakładu pogrzebowego są wspierający i zawsze starają się jak najbardziej pomóc osobie organizującej pogrzeb, ponieważ są świadomi, że nie jest to sytuacja komfortowa.

Zarówno pogrzeby w Szczecinie, jak i w innych miastach organizowane są na podstawie kilku najważniejszych ustaleń:

  • data pogrzebu lub kremacji,
  • wybór cmentarza,
  • dokładne określenie miejsca pochówku,
  • wybór trumny lub urny,
  • sprecyzowanie obrządku pogrzebowego.

W zależności od własnych upodobań, a także życzeń zmarłego, można dobrać różnego rodzaju oprawę muzyczną, kwiaty, tablice upamiętniające i wiele innych elementów dekoracyjnych. 

Koszt pogrzebu — Szczecin

Opłaty związane z organizacją pogrzebu ciężko określić w sposób jednoznaczny. Wysokość kosztów pogrzebu wynika przede wszystkim z dokonanych przez nas wyborów dotyczących np. trumny lub nagrobka. Warto jednak zaznaczyć, że osoba organizująca pogrzeb może uzyskać zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Wniosek o uzyskanie tego zasiłku należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.