Jak się dostać do domu samotnej matki?

samotna matka

Niegdyś dom samotnej matki był negatywnie kojarzony z placówką o wątpliwej renomie. Obecnie coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę, że takie miejsce może być ostatnią deską ratunku i szansą na wyjście z bardzo trudnej sytuacji. Jak dostać się do domu samotnej matki? Kto może liczyć na pomoc? Kiedy następuje przyspieszona procedura przyjęcia? Jakie są warunki przyjęcia do domu samotnej matki? Na te pytania odpowiedzi można znaleźć poniżej!

Czym jest dom samotnej matki i na jakiej zasadzie działa?

Dom samotnej matki to placówka prowadzona przez różne organizacje. W całej Polsce funkcjonuje ich ponad 60. Najczęściej zlokalizowane są w większych miastach. Głównym założeniem takiego środka jest udzielenie nieodpłatnej pomocy kobietom w ciąży lub matkom z dziećmi, których sytuacja życiowa jest na tyle trudna, że nie są w stanie w danym momencie sobie z nią poradzić. Każdy dom samotnej matki powinien działać zgodnie z przepisami regulowanymi przez ustawę o pomocy społecznej z 2004 roku i rozporządzeniem ministra polityki społecznej z 2005. We wspomnianym rozporządzeniu wyraźnie zostały wskazane, jakie usługi może świadczyć placówka oraz jakie są zasady kierowania i przyjmowania do nich osób w potrzebie. Podstawowym celem placówek jest udzielenie pomocy z zakresu mieszkaniowego, psychologicznego, finansowego, medycznego i prawnego. Do domu samotnej matki może zgłosić się każda kobieta, która:

  • Ma małe dzieci i nie radzi sobie w kwestii materialnej lub osobistej.
  • Jest ofiarą przemocy domowej.
  • Chce po porodzie oddać swoje dziecko do adopcji.

Poza tym placówki współpracują z ośrodkami adopcyjnymi, umożliwiają narodziny dzieci zagrożone aborcją lub porzuceniem oraz pomagają matkom, które nagle zmieniły swoją postawę wobec potomka i nie chcą dalej sprawować nad nim opieki. Ważne jest to, że zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej pomoc w domu samotnej matki mogą uzyskać także osoby, które są określane jako opiekunowie dzieci. W tym również mężczyźni.

Dom samotnej matki – jak się dostać do placówki?

Jak dostać się do domu samotnej matki? Przede wszystkim należy spełnić szereg kryteriów. Kobieta w pierwszym kroku powinna udać się do ośrodka pomocy społecznej. Po stronie pracowników socjalnych leży obowiązek skompletowania dokumentów i poinformowanie osoby starającej się o pobyt, jakie z nich musi złożyć. Cała procedura nie powinna trwać dłużej niż dwa tygodnie. Należy pamiętać, aby wniosek o umieszczenie w domu samotnej matki należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej znajdującego się w pobliżu miejsca zamieszkania, ponieważ w niedługim czasie jego pracownik będzie musiał przeprowadzić wywiad środowiskowy. Konieczne jest też przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do umieszczenia w placówce, akty urodzenia dzieci lub ich książeczki zdrowia. Na podstawie wywiadu ośrodek pomocy społecznej wyda także opinię na temat tego, czy dana osoba rzeczywiście jest w takiej sytuacji, że powinna dostać się do domu samotnej matki. W konkretnych przypadkach niezbędne będzie też zaświadczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. Co ważne, każda placówka zobowiązana jest przedstawić warunki przyjęcia do domu samotnej matki, np. na stronie https://www.csr.org.pl/ można przeczytać, jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc starać się o pobyt. Ostateczną decyzję o skierowaniu podejmuje starosta.

Jak dostać się do domu samotnej matki – tryb natychmiastowy

Istnieją przypadki, kiedy dostać się do domu samotnej matki można w trybie natychmiastowym. Takie sytuacje mają miejsce, kiedy dochodzi do zagrożenia życia dziecka lub matki. W takim przypadku trafiają do placówki bez skierowania, a wszystkie formalności załatwiane są w ciągu następnych 14 dni. Na początku dom samotnej matki bez zbędnej zwłoki informuje o przyjęciu danej osoby starostę i zostaje rozpoczęta oficjalna procedura. Konieczne jest też przygotowanie wcześniej wymienionych dokumentów. Natomiast, jeśli zachodzi potrzeba umieszczenia w placówce matki małoletniej, która nie może wrócić do domu rodzinnego, to zostanie przyjęta wyłącznie na mocy postanowienia sądu. Kiedy jest kierowana z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego lub pogotowia opiekuńczego, to należy przedstawić o niej opinię oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Pobyt w domu samotnej matki może trwać maksymalnie rok. Tylko w nielicznych przypadkach ten okres zostaje wydłużony np. przez wzgląd na trudną sytuację kobiety.