Czy można leczyć autyzm dziecięcy?

dziecko

Autyzm to jedno z najbardziej niezrozumianych przed społeczeństwo zaburzeń dotyczących rozwoju. Wiele osób pojmuje taką przypadłość jako chorobę, co jest myśleniem błędnym. Jest to spektrum, które mieści w sobie wiele różnych objawów, a każda osoba autystyczna posiada ich inny zestaw przejawiający się w odmiennym nasileniu. Z racji na stereotyp dotyczący autyzmu jako choroby wiele rodziców po diagnozie zadaje pytanie – ,,autyzm dziecięcy, czy jest uleczalny?”, a odpowiedź wprawia ich w przygnębienie.

Jakie są objawy autyzmu?

Autyzm to zaburzenie, które dotyka około 30 na 10 tysięcy osób, przy czym 4-krotnie częściej chłopców niż dziewczynek. Należy tutaj nadmienić, że objawy mogą różnić się między płciami, dlatego dziewczynki rzadziej otrzymują diagnozę, a jeśli już, to zdarza się, że jest ona błędna. Pierwsze objawy zazwyczaj można zaobserwować około 3 roku życia.

Przyczyny autyzmu nie są do końca znane, choć naukowcy największy nacisk kładą na genetykę, choć nie bez znaczenia są również czynniki środowiskowe. Wśród nich można wymienić, chociażby starszy wiek rodziców, niedoczynność tarczycy matki, przedterminowy poród czy palenie papierosów przez ciężarną. Objawy dotyczą problemów w komunikacji oraz relacjach z innymi ludźmi, choć nie tylko. Dzieci często przejawiają wiele stereotypowych oraz powtarzalnych zachowań. Mają problemy ze zrozumieniem emocji i zachowań innych, trudno jest im nawiązywać relacje. Nie są zainteresowane ludźmi, nie naśladują ich, unikają kontaktu wzrokowego, a niekiedy ich mimika lub ton głosu nie są zbieżne z wypowiedzią. Nie potrafią zrozumieć poczucia humoru oraz metafor, są bardzo przywiązane do rutyny. Wielokrotnie powtarzają niektóre ruchy, mogą być nadwrażliwe na dźwięki, nie wykazywać chęci do dotyku. To tylko niektóre z wielu objawów w spektrum autyzmu.

Autyzm dziecięcy – czy jest uleczalny?

Wyżej opisaliśmy pokrótce, jak może przejawiać się zaburzenie ze spektrum autyzmu dziecięcego. Czy jest uleczalny? Jak już wspomnieliśmy we wstępie, autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem – nie możemy tutaj użyć terminu ,,leczenie”. Autyzm oznacza, że mózg osoby nią dotkniętej jest neuroatypowy, czyli funkcjonuje inaczej. Tylko tyle i aż tyle. Osoby autystyczne są stygmatyzowane w społeczeństwie, choć trzeba przyznać, że obecnie świadomość na temat tego zaburzenia jest znacznie większa niż kiedyś, co daje nadzieję na przyszłość.

Jeśli zauważymy niepokojące objawy u naszego dziecka, warto udać się do specjalisty. Diagnozą autyzmu zajmuje się zespół złożony z psychologa, psychiatry, logopedy oraz pedagoga specjalnego. Wczesne zdiagnozowanie pozwoli na sprawne wdrożenie metod wspierania rozwoju dziecka, czyli terapii (nie leczenia!). Objawy autyzmu powodują dodatkowe trudności w trakcie życia pociechy, jednak nie oznacza to, że nie będzie ona w stanie usamodzielnić się w przyszłości, tworzyć rodziny czy odnosić sukcesów – wręcz przeciwnie. Aby jednak pomóc jej w rozwoju, musimy okazać dużo wsparcia i gotowości do wspólnej pracy przy wykorzystaniu skutecznych metod.